Øg team effektivitet og få succes

Et teams effektivitet handler i høj grad om hvordan de enkelte medlemmer samarbejde og driver projekter/opgaver/aktiviteterne. Ved at sætte fokus på en række effektive teknikker til at styre informationerne, opgavestatus, rolle og ansvar, samarbejde med interessenter gennem møder både online og virtuelle kan dit teams effektivitet hæves med op til 45 % på ganske kort tid. De fleste teams oplever flaskehalse i informations flowet og opgaver/aktiviteter bliver med jævne mellemrum team effektivitet’tabt’ mellem to stole. Der koster meget tid at få rettet de fejl ’tabte’ opgaver forårsager. Derfor stilles der med dette træningsforløb skarpt på hvordan I som team kan optimere jeres arbejdsdag og skabe mere værdi uden at løbe stærkere.

Team effektivitet udbytte

Vi tager udgangspunkt i en række fundamentale arbejdsmetoder der er forudsætningen for at skabe et team med succes. Derfor vil du og dit team opnår en lang række gevinster som er:

 • Nemt og effektivt informations flow hos det enkelte team medlem
 • Automatisering af arbejdsprocesser
 • Optimering af mødeledelse og mødekultur
 • Transparent og effektiv opgavedeling
 • Mere effektiv vidensdeling (metoder og platforme)
 • Bedre anvendelse af virtuelle møder og håndtering af notater
 • Prioritering som et team så alle har forståelse for retning og mål for teamet
 • Klarhed omkring roller og ansvar

Hvad er indholdet af team effektivitet

 • Input omkring effektiv mødeledelse for at sikre fremdrift og resultater
 • Hvordan I kan optimere jeres mødekultur med ensartet mødeforberedelse
 • Fuld transparens på alle opgaver i teamet med Microsoft Planner
 • Skarp delegering, opfølgning og opgaveoverleverings metoder
 • Hvordan I sikrer videns deling gennem OneNote eller Microsoft Teams
 • Opfølgning og feedback
 • Tydelige rolle og ansvars fordeling

Team effektivitet gennemføres som 2x ½ dags workshop over en periode på 1,5 måned. Der veksles mellem korte oplæg og praktisk træning hvor I får etableret og igangsat de nødvendige tiltag for at øge jeres teams effektivitet

Kontakt os og få 15 min. gratis rådgivning