For større succes og højere effektivitet

Som leder handler det i høj grad om at kunne frigøre tid så du kan hjælpe dine medarbejdere med at performe optimalt. Alt for mange ledere bruger for meget tid på driftsopgaver og den strategiske tænkning bliver glemt i den travle arbejdsdag. Desuden er succes graden i forandringsprojekter der ’ruller’ ned igennem organisationen meget lav. Det skyldes tit at medarbejderne ikke er med fra starten og ikke inddrages. Derudover kommer der for lidt værdi ud af møder/workshops samt manglende anerkendelse i form af feedback.

Hvordan

Dette forløb er derfor m målrettet til dig som ledere med det formål at du får frigjort mindst 30 minutter per dag, skabt større succes med forandringer hos dine medarbejdere samt opnår bedre resultater af jeres mødeaktiviteter. Du får teknikker der virker fra dag 1 og vi guider og coacher dig med at få succes.

Du kan forvente at lære hvordan du:

 • skaber grundlag for effektiv delegering
 • undgår flaskehalse i dit informations flow
 • bevarer det komplette overblik
 • opnår bedre fokus og højere koncentrationsevne
 • sikre mere kvalitet i din opgaveløsning
 • er tilgængelig uden at din dør konstant er åben
 • skaber fundament for at dine medarbejder kan performe optimalt
 • planlægger og prioritere på strategisk niveau
 • sikrer at der primært bruges tid på de værdiskabende opgaver

Dit udbytte

 • Bedre arbejdsmiljø og glæde
 • Større succes med forandringstiltag
 • Mere tid til opfølgning og coaching af medarbejdere
 • Hurtigere og bedre resultater af jeres møder/workshops
 • Mere tid til strategisk tænkning og udvikling
 • Ingen flaskehalse i din indbakke
 • Effektiv og udbytterig feedback kultur
 • Forebyggelse af stress hos dig og dine medarbejdere
 • Øget værdiskabelse hos dig og dine medarbejdere

Kontakt os og få 15 min. gratis rådgivning