Personlig Effektivitet og Planlægning

Få styr på din arbejdsdag og øg din produktivitet. De fleste har prøvet, at arbejdsdagen styrer dig i stedet for omvendt. Det resulterer i at man går hjem med skrivebordet og indbakken fyldt med opgaver. Men forhåbentlig bliver dagen i morgen bedre – men det sker jo ikke af sig selv. Når du deltager på træningsforløb får du individuelt målrettede og praktiske redskaber til at skabe mere overskud og struktur i arbejdsdagen.

Hvis du ønsker at forebygge stress, få redskaber til at håndtere en travl arbejdsdag eller har brug for sparring på hvordan du sikrer en bedre arbejdsdag er du i målgruppen for dette forløb.

Fra drift til ledelse

Som leder handler det i høj grad om at kunne frigøre tid så du kan hjælpe dine medarbejdere med at performe optimalt. Alt for mange ledere bruger for meget tid på driftsopgaver og den strategiske tænkning bliver glemt i den travle arbejdsdag. Desuden er succes graden i forandringsprojekter der ’ruller’ ned igennem organisationen meget lav. Det skyldes tit at medarbejderne ikke er med fra starten og ikke inddrages. Derudover kommer der for lidt værdi ud af møder/workshops samt manglende anerkendelse i form af feedback.

Team effektivitet

Løft effektiviteten i dit team. De fleste teams oplever flaskehalse i informations flowet og opgaver/aktiviteter bliver med jævne mellemrum ’tabt’ mellem to stole. Der koster meget tid at få rettet de fejl ’tabte’ opgaver forårsager. Derfor stilles der med dette træningsforløb skarpt på hvordan I som team kan optimere jeres arbejdsdag og skabe mere værdi uden at løbe stærkere.

Workshops i OneNote, Outlook eller Microsoft Teams

Arbejde mere effektivt med nogle af de mest anvendte programmer i Office 365. For at sikre dig et højt udbytte kan du deltage på workshop som på max 4 timer giver dig de meste værdifulde teknikker og metoder til at udnytte OneNote, Outlook eller Microsoft Teams effektivt.