Oplæring af vidensarbejdere

Det tager nogle gange op til 6 måneder før en ny medarbejder er kørt ind i sin nye position. Der er mange ting som skal læres: Nye navne, nye arbejdsgange, arbejdsprocesser, TLAer, branchen, produkter, organisationen og en del andre ting. Hjernen bliver udfordret og kan ikke altid følge med, når den både skal forstå detaljer og helheder på samme tid. En effektiv oplæring nedskærer tiden og giver større værdi for medarbejder og virksomhed.

For at komme hurtigere igang, er der to ting som skal afklares:

  • Medarbejderens grundlæggende evne til at tilegne sig ny viden
  • Medarbejderens oplæringsplan og tilgang til denne

Grundlæggende kompetencer, som at tilegne sig viden, handler om at skabe struktur, at tage notater, at skabe overblik, at vide hvordan de kan lære hurtigere.

En effektiv oplæringsplan handler om:

  • Afklaring af niveau
  • Afklaring af mål
  • Afklaring af formål
  • Opstilling af oplæringsplan
  • Brug af checklister

Vi giver medarbejderne modet og lysten til at lære nyt, så de selv bliver en aktiv deltager i deres egen oplæring. De vil stille opklarende spørgsmål og begynde at se og forstå helheden og dermed detaljerne hurtigere, end ved passiv indlæring.

Hurtig oplæring sikrer tryghed hos medarbejderen og større værdi for virksomheden.

Oplæring af specialister

Hvordan sikrer virksomheden, at der er en stadig strøm af nye specialister, som kan tage over når andre specialister forlader virksomheden. Det kan dreje sig om specialister, som skal omskoles til nye specialer eller generalister som ønsker at blive specialister.

Men er det ikke noget som tager flere år? Nej, det kan faktisk lade sig gøre at oplære en ny specialist på relativ kort tid, hvis virksomheden gør det på den rigtige måde.

Sammen sikrer vi, at oplæringen af specialisten sker fokuseret, smart og effektivt. De manglende evner som vidensarbejderen mangler, sørger vi for bliver tillært, og vi opstiller sammen med den erfarne specialist, den nye specialist og virksomheden en læringsplan, som giver mening for alle parter.

Udbyttet skulle gerne blive at der ikke sker noget produktionsfald og at den specialistviden, som virksomheden besidder, fortsat forbliver intakt.