“Det burde jeg jo have lært for længe siden!” – sådan lyder det ofte efter at vores kunder har lært at lære – smartere.

Vi sætter fokus på tre forskellige medarbejdergrupper, som alle har brug for at lære effektivt, så der bliver mere tid til andre ting.

Oplæring af (nye) medarbejdere og specialister

Hvad vil det betyde at oplæring af en (ny) medarbejder tager den halve tid? Kan grundlæggende læringsteknikker accelerere indlæringen, således at medarbejderen hurtigere bliver et aktiv for virksomheden. Svaret er naturligvis ja, men det kræver en fokuseret plan og oplæring af nogle teknikker.

Medarbejdere under uddannelse

Medarbejdere som er igang med videre- eller videreuddannelse har brug for at lære på en ny måde, som optimere den tid de bruger på deres opkvalificering

Ledere og karrieremennesker

Denne personalegruppe skal hele tiden lære nye ting – helst på den halve tid. Det handler om overblik, struktur og hurtig adgang til ny viden.

 

Vi har teknikkerne – I har viden og ekspertise. Vi kan lave levere vores viden som:

  • Foredrag
  • Workshops
  • Kurser
  • Rådgivning
  • Coaching
  • Train-the-trainer
  • Forløb